Aandacht voor het milieu

Onze vestiging ligt in een woonzone en daarom is het opstellen en naleven van een goed milieubeleid van groot belang. Het leefmilieu is dan ook een essentieel onderdeel in ons bedrijfsbeheer. 
Carrosserie De Schrijver verbindt zich ertoe om de milieu-impact van haar activiteit te beperken aan de hand van de volgende punten:

  • Maatregelen om verontreiniging te voorkomen;
  • De vorming van afval tot een minimum beperken;
  • Afval sorteren en laten ophalen door erkende firma's;
  • Minimaliseren van gezondheids- en veiligheidsrisico's voor onze werknemers;
  • Alles in het werk stellen voor een maximale beperking van de uitstoot van geuren en stoffen;
  • Op de hoogte blijven van de meest recente richtlijnen en wetten.

                       
Back to Top